Suomen Fibromyalgiayhdistyksen kevätkokous

 

Aika:            23.4.2016 klo 14

 

Paikka:        Original Sokos Hotel Alexandra, Hannikaisenkatu 35, 40100 Jyväskylä

 

Läsnä:         Anne Paananen, Annella lisäksi valtakirja Sanna Maarit Rantasen puolesta

Henna Paananen (ei äänivaltaa),

Hannu Tulimäki,

Lena Lindfors,

Kati Sironen,

Raisa Keski-Korpi

 

 

1.    Kokouksen avaus

Yhdistys ry:n puheenjohtaja Anne Paananen avasi kokouksen klo 14.01.

2.    Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anne Paananen, sihteeriksi Raisa Keski-Korpi.

3.    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen säännöissä mainitaan, että sääntömääräiset kokoukset ovat laillisia ja päätösvaltaisia kun kokouskutsu on postitettu viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta kirjeellä, lehti-ilmoituksella paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, sähköpostilla tai yhdistyksen internet-kotisivuilla.

Tästä kokouksesta kutsu toimitettiin 2.4.2016 jäsenistölle, joten kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4.    Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkistajiksi Lena Lindfors ja Kati Sironen. Äänestettäviä asioita ei ollut, joten ääntenlaskijoita ei valittu.

5.    Vuoden 2015 tilinpäätöksen vahvistaminen

Anne Paananen kertoi, että jäsenmaksut ovat vuodelta 2015 osin laskuttamatta, jonka vuoksi tilinpäätös on alijäämäinen. Tässä kohtaa myös todettiin, että laskuttamatta jääneiltä jäseniltä ei vaadita vuoden 2015 jäsenmaksua.

Vastuuvapaus hallitukselle vahvistettiin ehdollisesti: viimeistään 31.5.2016 on Anne Paanasen saatava vuoden 2015 rahasto-/jäsenrekisterihoitajalta yhdistyksen jäsenrekisteri- ja laskutustiedot sekä hänen käytössään olleiden yhdistyksen sähköpostin salasanat.

 

6.    Muut esille tulevat asiat

Puheenjohtaja esitti tulleet eropyynnöt hallituksen jäseniltä Sanna Maarit Rantaselta ja Marja Räsäseltä. Heille myönnettiin ero hallituksesta.

 

Anne Paananen on lähettänyt hallitukselle eroanomuksen hallituksen puheenjohtajuudesta 23.3.2016. Anne lupautui jatkamaan vielä seuraavaan syyskokoukseen asti, että olisi aikaa etsiä tähän toimeen uusi henkilö.

 

Puheenjohtaja kertoi tämän vuoden hallituksen jäsenten nimet ja roolit:

                    Anne Paananen, puheenjohtaja/varalla jäsenrekisterin ylläpidossa

                    Mira Katajamäki, varapuheenjohtaja

                    Kirsi Nurminen, sihteeri/rahastonhoitaja/jäsenrekisterin ylläpitäjä

                    Katja Irri

                    Lena Lindfors

                    Saila Juutilainen

 

Sovittiin syyskokous pidettäväksi 8.10.2016 Espoossa. Tarkempi aika suunnitellaan myöhemmin. Kutsut toimitetaan jäsenille ainakin sähköpostitse, ja heille paperisena, joilla ei ole sähköpostia käytössä. Kutsut lähetetään n. kuukautta ennen syyskokouksen ajankohtaa.

 

Puheenjohtaja näytti sähköpostia, jossa ehdotettiin Anne Paanaselle kunniajäsenyyttä. Todettiin, että usein yhdistyksissä on tapana myöntää tämmöisiä esim. vasta 30 vapaaehtoisvuoden jälkeen. Asiasta ei keskusteltu enempää.

 

Vuoden 2016 jäsenmaksut laitetaan maksuun mahdollisimman pian, kun jäsenrekisteri ja laskutustiedot saadaan siirrettyä uudelle hallitukselle.

 

Puheenjohtaja näytti pätkän videota Kansalaisinfon Pikkuparlamentista 30.3.2016 aiheesta ”Unohtuuko kuntoutus sote-uudistuksessa?”. Tämä ja muutama muu video löytyy http://reumatv.tv/

 

Keskusteltiin, että yhdistykselle on tullut kyselyjä eri puolilta Suomea lääkäreistä, jotka tietävät Fibromyalgiasta. Sovittiin, että esim. Fibromyalgia-ryhmissä Facebookissa voi laittaa jutun siten, että ihmiset voisivat ilmoittaa yhdistyksen sähköpostiin lääkäreiden nimiä halutessaan. Näin yhdistys voisi sitten kertoa kyselijöille nimiä, joita on muut suositelleet.

 

Yhdistyksen kotisivuille on myös haluttu tietoa Fibromyalgiaan liittyvistä vaihtoehtohoidoista ja auttavista luontaistuotteista. Sovittiin, että Facebookin Fibromyalgia-ryhmissä Raisa Keski-Korpi laittaa pyyntöä, että ihmiset kirjoittaisivat omia ”selviytymistarinoita” Fibromyalgiaan liittyen osoitteeseen yllapito(at)fibromyalgiayhdistys.fi, ja näissä viesteissään he voisivat kertoa, jos ovat löytäneet apua vaihtoehtohoidoista tai luontaistuotteista, mutta mitään ei saa mainosmielessä kirjoittaa.

 

Yhdistys kaipaa kovasti lisää aktiivisia jäseniä, myös hallitukseen. Keskusteltiin, että tästä päivästä eteenpäin aina seuraavaan syyskokoukseen asti, yhdistys toimii ”hiljaiselolla”. Itse kukanenkin yrittää löytää näitä aktiivisia henkilöitä lisää, että yhdistystoiminta pystyisi jatkumaan. Syyskokouksessa keskustellaan ja päätetään miten yhdistyksen toiminta jatkuu.

 

Kansainvälinen Fibromyalgiapäivä on 12.5.2016. Todettiin ettei yhdistyksen puolesta järjestetä mitään erityisempää tapahtumaa resurssipulan vuoksi.

 

7.    Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 15:05.