SYYSKOKOUS

 

Aika              29.11.2014

 

Paikka          Sokos Hotel Lakeus, Seinäjoki

 

Kokouksen avaus

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14:13

 

Järjestäytyminen

 

Läsnä Anne Paananen (pj.), Sanna Rantanen (siht.), Hannu Tulimäki, Tuija Rötkö (valtakirja), Kirsi Nurminen (valtakirja), Airi-Lotta Svärd (valtakirja), Minna Kurikkala (valtakirja) ja Terhi Herukka (valtakirja). Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Esityslistan hyväksyminen

 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

 

Sääntömuutokset:

 

Hallituksen esitys:

·         Muutetaan yhdistyksen nimestä käytettävä englanninkielinen käännös muotoon Fibromyalgia Association Finland.

·         2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu: neljäs kappale, poistetaan sana ”elinoloja”

·         3 § Jäsenet: kohta 4) poistetaan ” Kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa”, tilalle Mikäli kunniajäsen on yhdistyksen ulkopuolinen henkilö, hänellä ei ole äänioikeutta. Jäsenen saadessa kunniajäsenyyden äänioikeus säilyy.

·         3 § Jäsenet: viimeinen kappale, kohta: ”Kunniajäsenellä, kannattajajäsenellä, omaisjäsenellä sekä alle 15-vuotiaalla varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus ilman äänioikeutta.”, poistetaan kunniajäsen ja omaisjäsen (he saavat äänioikeuden kokouksissa)

·         4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen: muutetaan jäsenmaksun laiminlyönnistä johtuva erottamisaika vuodesta puoleen vuoteen.

·         5 § Jäsenmaksu: Muutetaan lause: ” Vanhojen jäsenten on maksettava jäsenmaksunsa syyskokouksessa päätettyyn päivämäärään mennessä.” muotoon Vanhojen jäsenten on maksettava jäsenmaksunsa 1.9. mennessä.

·         8 § Yhdistyksen syyskokous: kohta 1) korjataan sana ”jäsenmaksun” muotoon jäsenmaksujen.

·         10 § Hallitus: muutetaan ikäraja viidestätoista (15) kahdeksaantoista (18).

·         10 § Hallitus: kohta 8) poistetaan sana ”henkilörekisterilain”

·         10 § Hallitus: kohta 9) poistetaan sana ”varsinaisia” (eli toimikunnissa, toimi- ja luottamushenkilöinä voivat toimia kaikki yhdistyksen jäsenet)

·         11 § Hallituksen kokous: toinen kappale, muutetaan kohta ”on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä” muotoon on vähintään puolet hallituksen jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

·         11 § Hallituksen kokous: viimeinen kappale, poistetaan kohta mm. Skypen avulla.

·         13 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen: muutetaan kohta ”hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen määräämät henkilöt aina kaksi yhdessä.” muotoon hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen määräämä henkilö, aina kaksi yhdessä. Puheenjohtaja voi valtuuttaa toisen hallituksen jäsenen tilalleen.

Esitystä kannatettiin. Esitys hyväksyttiin.

 

Toimintakertomus (pääkohdat listattuna):

 

·         Perustamiskokous 16.11.2013 Oulu

·         Hallituksen järjestäytymiskokous 8.12.2013, verkossa

·         Yhdistyksen Facebook-sivun julkaisu 7.1.2014

·         Hallituksen kokous 26.1.2014, verkossa

·         Hallituksen kokous 22.3.2014, Tampere

·         Kevätkokous 22.3.2014 Tampere

·         Yhdistys rekisteröity 1.4.2014

·         Kotisivujen julkaisu 12.5. (kansainvälinen fibromyalgiapäivä)

·         Reumaliiton jäsenyhdistys 3.6.2014 alkaen

·         Oulun Potilaspäivät 11.6.2014

·         Hallituksen kokous 26.8.2014, verkossa

·         Fibromyalgia ja Sjögrenin syndrooman vertaistukikoulutus, 20.9.2014 Iisalmi

·         Syöpäkivun ja kroonisen kivun hoidon seminaari, 28.10.2014 Espoo

·         Hallituksen kokous 29.11.2014

·         Syyskokous 29.11.2014 Seinäjoki

 

Toimintakertomus hyväksyttiin.

 

Jäsenmaksut ja lahjoitukset

 

Hallituksen esitys:

 

Vuoden 2015 jäsenmaksun suuruuteen vaikuttaa Reumaliittoon maksettava osuus, joka on vuonna 2015 6,00€/jäsen (jäsenmäärä 31.12.2014).

 

Esitetään seuraavia jäsenmaksuja vuodelle 2015:

§  varsinainen jäsen 15,00€

§  omaisjäsen 10,00€

§  kannattajajäsen (henkilö) 20,00€

§  kannattajajäsen (yritys) 50,00€.

 

Esitettiin, että yhdistykselle voi antaa vapaaehtoisen lahjoituksen joko jäsenmaksun yhteydessä tai erikseen. Näin kerättävät varat käytettäisi kohdennettuina esimerkiksi tutkimuksen tukemiseen tai kustannustoimintaan tai muuhun hallituksen hyväksymään tarkoitukseen.

 

Esityksiä kannatettiin ja ne hyväksyttiin.

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

 

§  Tavoite edistää fibromyalgian Käypä hoito –suosituksen tekemistä

§  Tavoite edistää fibromyalgian hyväksymistä sairaudeksi, joka voi olla peruste sairaus- tai työkyvyttömyyseläkkeeseen

§  Jäsenjulkaisu

§  Infopaketti jäsenille (suunnittelu on jo aloitettu, toteutus 2015)

§  Viikkotiedote yhdistyksen Facebook-sivulle

§  Kuukausitiedote yhdistyksen kotisivuille

§  Kansainvälisen fibromyalgiapäivän alueellinen toiminta (mahdollisuuksien mukaan ainakin Helsinki, Turku, Tampere, Jyväskylä ja Lahti, lisäksi kartoitetaan mahdollisuuksia lisätä paikkakuntia tammikuun 2015 aikana)

§  Kevätkokous, alustavasti suunniteltu pidettäväksi Lahdessa 21.3.

§  Syyskokous, alustava ajankohta 10.10.,paikka avoin.

§  Mahdolliset pikkujoulut (risteily)

Esitystä kannatettiin ja se hyväksyttiin.

 

Taloussuunnitelma

 

§  Tulevia menoja tulevat olemaan juoksevien kulujen lisäksi Reumaliiton jäsenmaksu, kokouskustannukset ja jäsenjulkaisun kustannukset sekä mahdollisten myyntiin hankittavien jäsentuotteiden hankintakustannukset.

§  Tuloja yhdistys saa jäsenmaksuista ja mahdollisista lahjoituksista sekä mahdollisista jäsentuotteiden myynnistä.

§  Luodaan käytäntö kulukorvauksiin.

Taloussuunnitelma hyväksyttiin.

 

Vuoden 2015 hallituksen valinta

 

                      Hallitukseen ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin:

 

·         Anne Paananen

·         Hannu Tulimäki

·         Sanna Rantanen

·         Kirsi Nurminen

·         Katja Irri

 

Hallituksen järjestäytymiskokous pidetään 10.1.2015

 

Nimenkirjoitus- ja tilinkäyttöoikeus

 

                      Oikeudet myönnetään sääntöjen mukaisesti hallituksen jäsenille.

 

Tilin- ja toiminnantarkastajan valinta

 

                      Ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin Tilitoimisto Minna Väliaho Oy.

 

Muut asiat    Uusi hallitus tekee ilmoituksen Reumaliiton toiminta-avustuksesta    Reumaliittoon.

 

 

Kokouksen päätös

 

Kokous päätettiin 14:35

 

 

 

VAKUUDEKSI

 

 

 

 

                      _______________________                   ________________________

                      Anne Paananen                                       Sanna Rantanen

                      puheenjohtaja                                           sihteeri

 

 

 

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

 

                     

                      ________________________                 _________________________