Suomen Fibromyalgiayhdistyksen tilannetietoa 12.2.2017:

 

8.10.2016 yhdistyksen syyskokous pidettiin Espoossa kuten yhdistyksen koti- ja FB-sivuilla asiasta kerrottiin.

 

Läsnä kokouksessa olivat: Lena Lindfors pj ja valtakirjalla Anne Paanasen puolesta, Virpi Nurmio, Kati Sironen, Else-Maj Bamberg, Tuula Rantasalo, Maj-Len Salo ja Paula Pöntynen siht.

 

Kokouksessa ei käsitelty oikeastaan lainkaan yleisiä syyskokouksen asioita. Seuraavana niitä asioita, joita siellä käsiteltiin pääasiallisesti:

 

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Anne Paananen oli pyytänyt eroa tehtävästään. Myönnettiin Anne Paanaselle ero sillä ehdolla, että hän luovuttaa yhdistyksen pankkitilin käyttöoikeudet, jäsenrekisterin ja internet- ja facebooksivujen sekä muut yhdistyksen asioiden hoitamiseen tarvittavat oikeudet ja salasanat tämän kokouksen päättämille uusille toimihenkilöille. Samoin hallituksen jäsenet Lena Lindfors ja Saila Juutilainen olivat jättäneet eropyynnön. Heille myönnettiin ero.

 

Anne Paananen on luovuttanut  sittemmin yllä mainitut tiedot Paula Pöntyselle.

 

Keskusteltiin yhdistyksen toiminnan jatkumisesta. Keskustelun aikana Lena Lindfors esitti yhdistyksen lopettamista ja kannatti sitä Anne Paanasen valtakirjalla. Muut kokouksessa läsnä olleet kannattivat yhdistyksen jättämistä lepäämään toistaiseksi. Heidän mielestään yhdistyksessä on tehty suuri työ, kuten internet- ja facebook -sivustot, ja ne tulee säilyttää fibromyalgiaa sairastavien käytössä tietolähteinä ja kokemusten vaihdon välineenä. Todettiin että molempia ehdotuksia oli kannatettu, joten asiasta päätettiin kädennosto äänestyksellä. Äänestyksessä yhdistyksen lopettaminen sai kaksi (2) ääntä ja yhdistyksen lepäämään jättäminen kuusi (6) ääntä. Päätettiin jättää yhdistys toistaiseksi lepäämään.

 

Kokouksessa kukaan ei halunnut ottaa hallitusvastuuta yhdistyksestä, jonka toiminnasta ei läsnäolevilla henkilöillä ollut tarpeeksi tietoa. Kati Sironen ja Paula Pöntynen valittiin toimihenkilöiksi selvittämään yhdistyksen tilannetta, jotta sinänsä hyvin tarpeellisella yhdistyksellä olisi mahdollisuus jatkaa toimintaansa.  Kati ja Paula saavat Reumaliitosta tarvittaessa apua selvityksiin. Uusi jäsenkokous kutsutaan koolle, kun selvittelyt on saatu tehdyksi.