REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1     Rekisterin nimi

Suomen Fibromyalgiayhdistys ry:n jäsenrekisteri

2     Rekisterinpitäjä

Nimi:                             Suomen Fibromyalgiayhdistys ry
Verkkosivut:                 http://fibromyalgiayhdistys.fi
Kotipaikka:                    Oulu
Sähköposti:                   jasenasiat@fibromyalgiayhdistys.fi

2.1         Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi:                             Sanna Rantanen
Sähköposti:                   jasenasiat@fibromyalgiayhdistys.fi

3     Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

4     Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi seuraavat tiedot:

·         Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)

·         Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)

·         Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)

·         Lisätiedot (esim. lehtitilaukset)

5     Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

6     Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

7     Rekisterin suojauksen periaatteet

1) Tietoja ei säilytetä paperilla lukuun ottamatta tilapäistä käyttöä, jolloin jäsenrekisterin ylläpitäjä säilyttää ne huolellisesti ja hävittää asianmukaisesti käyttötarpeen päätyttyä.

2) Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitäjän tietokoneella käyttäjätunnuksen takana. Suomen Fibromyalgiayhdistys huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8     Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

9     Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.